Logotipo

Política de privacitat

Ets aquí: Inici / Política de privacitat
ÚLTIMA MODIFICACIÓ: 16/04/2019

La Política de Privacitat forma parte de les Condicions Generals que regeixen la Pàgina Web www.casalsonserramarina.com juntament amb la Política de Galetes.
Colegio Nuestra Señora de Montesión (des d’ara, Casal Son Serra de Marina), es reserva el dret a modificar o adaptar la present política de privacitat en tot moment. Per tant, us recomanem que revisi la mateixa cada vegada que accedeixi a la pàgina web.

¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Les dades que es recullin o ens faciliti voluntàriament per mitjà de la pàgina web, ja sigui per la navegació en la mateixa, així com totes aquelles que ens pugui facilitar en els formularis de contacte, via email o per telèfon, seran recollides i tractades per el responsable del fitxer, les dades del qual s'indiquen a continuació:

Colegio Montesión Compañía de Jesús CIF: R0700120I
DIRECCIÓN: C/ Monti-sion, 24, 07001/ Camí de Son Rapinya, 14, 07013. Palma de Mallorca
Casal Son Serra de Marina: Camí de s´Hort vell de Son Serra, s/n, 07450, Santa Margalida, Illes Balears
TELÉFONO: 971 711 300
Email: reservasonserramarina@colegiomontesion.es
Delegat de Protecció de Dades: dpo@colegiomontesion.es

Si, per qualsevol motiu, vol posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les seves dades personals o privacitat (amb el nostre Delegat de Protecció de Dades), pot fer-ho mitjançant qualsevol dels mitjans indicats anteriorment.

¿Quines dades recopilam a través de la pàgina web?

Pel simple fet de navegar en la Pàgina Web, CASAL SON SERRA DE MARINA recopilarà informació referent a:

 • Direcció IP.
 • Versió del navegador.
 • Sistema operatiu.
 • Duració de la visita o navegació per la Pàgina web.

Aquesta informació s'emmagatzema mitjançant Google Analytics, pel que ens remetem a la Política de Privadesa de Google, ja que aquest recull i tracta aquesta informació. http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
De la mateixa manera, en la pàgina web es facilita la utilitat de Google Maps, la qual pot tenir accés a la teva ubicació, en el supòsit que li permetis, per tal de facilitar una major especificitat sobre la distància i / o camins de les nostres seus. Referent a això, ens remetem a la Política de Privacitat utilitzada per Google Maps, per tal de conèixer l'ús i tractament d'aquestes dades http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Registro del usuario en la página web/ Envío de formularios

Per accedir a determinats productes i / o serveis (com l'Aula Virtual), cal que l'usuari es registri en la pàgina web. Per això, en el formulari de registre, es demanen una sèrie de dades personals. Les dades necessàries i obligatòries a facilitar per l'usuari per dur a terme tal registre, es troben marcades amb el símbol *. En el cas de no facilitar aquests camps, no es durà a terme el registre.
L'usuari i la contrasenya generats són personals i intransferibles, sent l'usuari responsable de la seva custòdia. No recomanem que l’apunti en cap lloc ni tampoc que la notifiqui a tercers.

Les dades de registre de cada usuari s'incorporaran a les bases de dades del CASAL SON SERRA DE MARINA, juntament amb l'historial d'operacions realitzades pel mateix, i s'emmagatzemaran en les mateixes mentre no s'elimini el compte de l'usuari registrat i respectant els terminis legals.Los datos de registro de cada usuario se incorporarán a las bases de datos del CASAL SON SERRA DE MARINA, junto con el historial de operaciones realizadas por el mismo, y se almacenarán en las mismas mientras no se elimine la cuenta del usuario registrado y respetando los plazos legales.

La base legal per al tractament de les seves dades personals és l'execució d'un contracte entre les parts.
En relació amb la remissió de comunicacions i promocions per via electrònica i la resposta a les sol·licituds d'informació, la legitimació del tractament és el consentiment de l'afectat.

Les finalitats del tractament, seran les següents:

 • a) Gestionar el teu accés a la pàgina web.
 • b) Gestionar els serveis posats a la teva disposició a través de la pàgina web.
 • c) Mantenir-te informat de la tramitació i estat de les seves reserves.
 • d) Respondre a la teva sol·licitud d'informació.
 • e) Gestionar totes les utilitats i / o serveis que ofereix la plataforma a l'usuari.

Així, l'informem que podrà rebre comunicacions via email i / o telèfon, amb la finalitat d'informar de possibles incidències, errors, problemes i / o estat de la seva sol·licitud.

Per a l'enviament de comunicacions comercials, es sol·licitarà el consentiment exprés de l'usuari a l'hora de realitzar el registre. Referent a això, l'usuari podrà revocar el consentiment prestat, dirigint-se al CASAL SON SERRA DE MARINA, fent ús dels mitjans indicats anteriorment. En qualsevol cas, en cada comunicació comercial, se li donarà la possibilitat de donar-se de baixa en la recepció de les mateixes, ja sigui per mitjà d'un link i / o adreça de correu electrònic.

Si sou algun dels següents col·lectius, consulteu la informació desplegable:

¿Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

 • Contestar les teves consultes, sol·licituds o peticions.
 • Gestionar el servei sol·licitat, contestar la teva sol·licitud, o tramitar la teva petició.
 • Informació por mitjans electrònics, que versen sobre la teva sol·licitud.
 • Informació comercial o d’events por mitjans electrònics, sempre que existeixi autorització expressa.

¿Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

L'acceptació i consentiment de l'interessat: En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari omplir un formulari i fer un "clic" al botó d'enviar, la seva realització implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o acceptació de la política de privacitat.
Tots els nostres formularis compten amb una casella de verificació o checkbox amb la següent fórmula, per poder enviar la informació: "□ He llegit i accepto la Política de privacitat."

¿Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

 • Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la seva sol·licitud.
 • Informació comercial o d'esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que hi hagi autorització expressa.
 • Gestionar els serveis administratius, de comunicacions i de logística realitzats pel Responsable.
 • Facturació.
 • Realitzar les transaccions que corresponguin.
 • Facturació i declaració dels impostos oportuns.
 • Gestions de control i recobrament.

¿Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal és el seu consentiment.

¿Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

 • Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la seva sol·licitud.
 • Informació comercial o d'esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que hi hagi autorització expressa.
 • Gestionar els serveis administratius, de comunicacions i de logística realitzats pel Responsable.
 • Facturació.
 • Realitzar les transaccions que corresponguin.
 • Facturació i declaració dels impostos oportuns.
 • Gestions de control i recobrament.

¿Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal és l'acceptació d'una relació contractual, o, si no el seu consentiment en contactar amb nosaltres o oferir-nos els seus productes per alguna via.

¿Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

 • Contestar a les seves consultes, sol·licituds o peticions..
 • Gestionar el servei sol·licitat, contestar la seva sol·licitud, o tramitar la seva petició.
 • Relacionarnos con usted y crear una comunidad de seguidores.

¿Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

L'acceptació d'una relació contractual en l'entorn de la xarxa social que correspongui, i d'acord amb les seves polítiques de privacitat:

 • Twitter http://twitter.com/privacy
 • Facebook http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf
 • Instagram https://help.instagram.com/155833707900388

¿Durant quant de temps mantindrem les dades personals?

Només podem consultar o donar de baixa les seves dades de forma restringida en tenir un perfil específic. Les tractarem tant de temps com vostè ens deixi seguir-lo, sent amics o donant-li a "m'agrada", "seguir" o botons similars.
Qualsevol rectificació de les seves dades o restricció d'informació o de publicacions ha de realitzar-la a través de la configuració del seu perfil o usuari en la pròpia xarxa social.

¿Amb quines finalitats tractarem les seves dades personals?

 • Gestió de la relació laboral i de l'expedient del treballador.
 • Realitzar tots aquells tràmits administratius, fiscals i comptables necessaris per complir amb els nostres compromisos contractuals, obligacions en matèria de normativa laboral, Seguretat Social, prevenció de riscos laborals, fiscal i comptable.
 • Gestió de pagament de nòmines mitjançant entitat financera.
 • Realitzar actuacions formatives tant de formació bonificada com no bonificada.

¿Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució del seu contracte laboral. El compliment de les obligacions legals pertinents. El consentiment de l'interessat.

¿ Incloem dades personals de terceres persones?

No, com a norma general només tractem les dades que ens faciliten els titulars. Si aporta dades de tercers, haurà de, amb caràcter previ, informar i sol·licitar el seu consentiment a aquestes persones, o en cas contrari ens eximeix de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

¿Y dades de menors?

Si fos menor de 14 anys, per usar els Serveis de la pàgina web, haurà d'indicar expressament que disposa de l'autorització dels/de les Tutors/es o Mare/Pare. En cas contrari no podrà completar el registre.

¿ Realitzarem comunicacions per mitjans electrònics?

 • Només es realitzaran per gestionar la seva sol·licitud, si és un dels mitjans de contacte que ens ha facilitat.
 • Si realitzem comunicacions comercials haurà estat prèviament i expressament autoritzades per vostè.

¿Quines mesures de seguretat aplicam?

Pot estar tranquil: Hem adoptat un nivell òptim de protecció de les Dades Personals que fem servir, i hem instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al nostre abast, segons l'estat de la tecnologia, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals.

¿En quina mesura s’automatitzarà la presa de decisions?

Casal Son Serra de Marina no utilitza processos de presa de decisions totalment automatitzades per a iniciar, desenvolupar o acabar una relació contractual amb vostè. En cas que usem aquests processos en un cas particular, el mantindrem informat i li comunicarem els seus drets si així ho prescriu la llei.

¿Es durà a terme l’elaboració de perfils?

No està previst elaborar perfils d'acord amb la informació facilitada.

¿A quins destinataris se comunicaran les seves dades?

Les seves dades no se cediran a tercers, excepte obligació legal. En concret es comunicaran a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i a bancs i entitats financeres per al cobrament del servei prestat o producte adquirit, així com als encarregats del tractament necessaris per a l'execució de l'acord.

En cas de compra o pagament, si tria el pagament amb targeta bancària les seves dades se cediran a aquesta plataforma o es tractaran en el seu entorn, sempre amb la màxima seguretat.

En el cas que ens hagi donat el seu consentiment per al tractament del seu nom i imatges i altres informacions, relacionades amb l'activitat del CASAL SON SERRA DE MARINA, es divulgaran en les diferents xarxes socials i pàgina web.

Transferèncias internacionals.

En cas de ser necessària la realització de transferències internacionals de dades por part del CASAL SON SERRA DE MARINA, només se realitzaran a entitats sota l’habilitació de l’acord EEUU-Unió Europea Privacy Shield (més informació: https://www.privacyshield.gov/welcome), a entitats que hagin demostrat que compleixen amb el nivell de protecció i garanties d'acord amb els paràmetres i exigències previstes en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, com el Reglament Europeu, o quan hi hagi un habilitació legal per a realitzar la transferència internacional.

¿Quins drets té?

 • A accedir a les seves dades personals..
 • A sol·licitar la rectificació de les seves dades si són inexactes.
 • A sol·licitar la supressió de les seves dades si ja no són necessaris per als fins per als quals van ser recollits o si ens retira el consentiment atorgat.
 • A sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en alguns supòsits, en aquest cas només els conservarem d'acord amb la normativa vigent.
 • A portar les seves dades, que li seran facilitades en un format estructurat, d'ús comú o lectura mecànica. Si ho prefereix, se les podem enviar a un nou responsable que ens designi. Només és vàlid en determinats supòsits.
 • A presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si creu que no l’hem atès correctament.
 • A revocar el consentiment per a qualsevol tractament per al qual hagi consentit, en qualsevol moment.

Si modifica alguna dada, li agraïm que ens ho comuniqui per mantenir-los actualitzats.

¿Vol un formulari per a l’exercici dels seus deures?

 • Tenim formularis per a l'exercici dels seus drets, els en demani per email o si ho prefereix, pot fer servir els elaborats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • Aquests formularis han d'anar signats electrònicament o acompanyats de fotocòpia del DNI.
 • Si el representa algú, ha d’adjuntar-nos còpia del seu DNI, o que el signi amb la seva signatura electrònica.
 • Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per mail a la direcció del Responsable a l'inici d'aquest text.

Té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el cas que consideri que no s'ha atès convenientment la sol·licitud dels teus drets.

El termini màxim per a resoldre pel CASAL SON SERRA DE MARINA, és d'un mes, a comptar de l'efectiva recepció de la seva sol·licitud per part nostra.

Té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als que l'ha atorgat.

¿Tractam galetes?

Si usam altre tipus de galetes que no siguin les necessàries, podràs consultar la política de galetes a l'enllaç corresponent des de l'inici de la nostra web.

¿Fins quin temps mantindrem les seves dades personals?

 • Les dades personals seran mantingudes mentre segueixi vinculat amb el Casal Son Serra de Marina.
 • Un cop es desvinculi, les dades personals tractades en cada finalitat es mantindran durant els terminis legalment previstos, inclòs el termini en què un jutge o tribunal els pugui requerir atenent al termini de prescripció d'accions judicials.
 • Les dades tractades es mantindran fins que no expirin els terminis legals al·ludits anteriorment, si hagués obligació legal de manteniment, o de no existir aquest termini legal, fins que l'interessat sol·liciti la seva supressió o revoqui el consentiment atorgat.
 • • Mantindrem tota la informació i comunicacions relatives a la seva sol·licitud o a la prestació del nostre servei, mentre durin les garanties dels productes o serveis, per atendre possibles reclamacions.
Usem galetes per millorar, analitzar les connexions i mostrar publicitat. Si continues, acceptes el seu ús. OK | Més informació
Top